PUBLIKACE

Nové přístupy v komunikaci a prezentaci

doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D., PhDr. Andrea Hrušková, RNDr. Jan Bitta, Ph.D., Ing. David Kubáň, Mgr. Nataša Diatková, Mgr. Martina Melárová

Nové přístupy v komunikaci a prezentaci

Omezené možnosti prezenčního vzdělávání a setkávaní v rámci pandemie COVID-19 vedly k rozvoji on-line platforem, které ale vyžadovaly nejen rozvoj IT kompetencí, ale i rozvoj nových komunikačních a prezentačních dovedností účastníků. Publikace shrnuje výhody on-line školení, vhodné komunikační prostředí pro realizaci on-line kurzů a minimum technických znalostí pro lektory, případně i účastníky kurzů. Vychází z vlastních školení výzkumného ústavu ACCENDO a shrnuje osvědčené přístupy během pandemie formou dobré praxe a tipů, co se osvědčilo a neosvědčilo, co by bylo velmi nápomocné k dalším školení dobrovolníků, která se v budoucnu budou opakovat, třeba jen z časových či finančních důvodů.

Ostrava: Nakladatelství odborné literatury ACCENDO při vědecko-výzkumném ústavu ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. , 2022, ISBN 978-80-87955-11-6

Velký historický atlas českého Slezska

doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D., Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D., Mgr. Radek Lipovski, Ph.D, doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., Mgr. Lukáš Číhal, Ph.D., prof. PhDr. Lumír Dokoupil, Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D., prof. PhDr. Dan Gawrecki, CSc., Mgr. Tomáš Herman, Mgr. Jana Horáková,  PhDr Andrea Hrušková, PhDr. Radim Jež, Ph.D., prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D., Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D., Mgr. Ivana Kolářová , Ing. Igor Kyselka, CSc., doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc., PaedDr. Zbyšek Ondřeka, Mgr. Karolína Ondřeková, Mgr. Jan Pezda, PhDr. David Pindur, Ph.D., doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D., doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D., RNDr. Renata Popelková, Ph.D., Ing. arch. Dagmar Saktorová, doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D., Mgr. Marta Šopáková, PhDr. Oľga Šrajerová, CSc., prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. 

Velký historický atlas českého Slezska

Soubor komentovaných map představuje oblast českého Slezska v sedmi kapitolách zabývajících se fyzickou geografií, historickou geografií, demografií, sociálně-kulturním vývojem, ekonomickými procesy, vývojem krajiny a identitou obyvatel území. Kromě historického území českého Slezska bude pracovat i se širším územím pro pochopení širšího kontextu vymezený současnými hranicemi Moravskoslezského a Olomouckého kraje, Opolského a Slezského vojvodství.

Ostrava: Nakladatelství odborné literatury ACCENDO při vědecko-výzkumném ústavu ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. , 2021, ISBN 978-80-87955-10-9

Koncepce rodinné politiky pro všechny generace 2020/2030

Koncepce RP JMK_plná verze_1doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D., PhDr. Andrea Hrušková, Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., Ing. David Kubáň, Mgr. Petra Koprajdová

Koncepce rodinné politiky
Koncepce rodinné politiky pro všechny generace je průřezový strategický dokument kraje týkajících se různých oblastí života rodin a seniorů (občanská vybavenost, veřejný prostor, služby pro rodiny, mezilidské vztahy, slučitelnost osobního, rodinného a pracovního života atd.). V Jihomoravském kraji je rodinná politika systematicky rozvíjena již dlouhodobě a jejím hlavním cílem je vytvářet vhodné podmínky pro rodiny, aniž by bylo zasahováno do samotného fungování rodiny a všichni její členové tak měli svobodnou volbu při naplňování svých životních strategií.

Koncepce rodinné politiky pro všechny generace 2030. Ostrava: ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú., 2020, ISBN 978-80-87955-09-3

Regionální a národní identita – recenzovaný sborník

Sbornik_identita_1doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D., PhDr. Oľga Šrajerová, CSc., PaedDr. Zbyšek Ondřeka, prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D., PhDr. Andrea Hrušková, Ing. arch. Dagmar Saktorová, Mgr. Ľubomír Falťan, CSc., RNDr. Richard Nikischer, Ph.D., prof. Štefan Šutaj, DrSc., prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc., prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D., Mgr. Ing. Luděk Fráně, Ing. Daniel Kný, Mgr. Kamil Fleissner Ph.D., prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., dr hab. Andrzej Kasperek, prof. dr hab. Anna Śliz, prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański, Magdaléna Petrjánošová, PhD., Alicja Ewa Leix, PhD.

Regionální a národní identita

Recenzovaný sborník z mezinárodního odborného workshopu k regionální a národní identitě. Konaný dne 16. 10. 2019 v Českém Těšíně

Sborník příspěvků z interaktivního multidisciplinárního odborného workshopu pro přední odborníky ve středoevropském prostoru, který se věnuje vymezení nových směrů ve vývoji identity, soudržnosti obyvatel s územím a sídelní struktury ve středoevropském prostoru ve 21. století.

Ostrava: Nakladatelství odborné literatury ACCENDO při vědecko-výzkumném ústavu ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. , 2019, ISBN 978-80-87955-08-6

Mapy budoucnosti

MapyBudoucnostidoc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.; Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.; RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.; PhDr. Ladislava Zapletalová; plk. Mgr. Bc. Tomáš Václavík, v.v.; kpt. Mgr. Bc. Ivan Žurovec, v.v.; Ing. Radek Fujak; Ing. Jiří Ševčík.

Publikace Mapy budoucnosti – moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality založený na analýze a predikci kriminality

Ostrava: Nakladatelství odborné literatury ACCENDO při vědecko-výzkumném ústavu
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. , 2015, ISBN 978-80-87955-06-2.

Rukověť starosty – Práva a povinnosti obcí

PravaPovinnosti_webdoc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.; Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.; Ing. David Kubáň; Mgr. Pavel Godický; Mgr. Iveta Čípková; Bc. Andrea Hrušková; Bc. Dagmar Vdolečková; Bc. Prokop Vašulín; Bc. Vojtěch Papřok a kolektiv.

Tento dokument vznikl ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR.

Publikace Rukověť starosty – Práva a povinnosti obcí

Ostrava: Nakladatelství odborné literatury ACCENDO při vědecko-výzkumném ústavu
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. , 2015. ISBN: 978-80-87955-01-7

Rukověť starosty – Typické postupy pro řešení obvyklých problémů

PostupyReseni_webdoc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.; Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.; Ing. David Kubáň; Mgr. Pavel Godický; Mgr. Iveta Čípková; Bc. Andrea Hrušková; Bc. Dagmar Vdolečková; Bc. Prokop Vašulín; Bc. Vojtěch Papřok a kolektiv.

Tento dokument vznikl ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR.

Rukověť starosty – Typické postupy pro řešení obvyklých problémů

Ostrava: Nakladatelství odborné literatury ACCENDO při vědecko-výzkumném ústavu
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. , 2015. ISBN: 978-80-87955-05-5

Rukověť starosty – Sada vzorových materiálů

VzoroveMaterialy_webdoc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.; Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.; Ing. David Kubáň; Mgr. Pavel Godický; Mgr. Iveta Čípková; Bc. Andrea Hrušková; Bc. Dagmar Vdolečková; Bc. Prokop Vašulín; Bc. Vojtěch Papřok a kolektiv.

Tento dokument vznikl ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR.

Rukověť starosty – Sada vzorových materiálů

Ostrava: Nakladatelství odborné literatury ACCENDO při vědecko-výzkumném ústavu
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. , 2015. ISBN: 978-80-87955-02-4

Odborná publikace POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY

Odborná publikace POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDYBc. Andrea Hrušková (editor), prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc., Mgr. Ondřej Kosík, Mgr. Blanka Krejčí, Ing. Pavel Lipina, Mgr.Miroslav Řepka, Ing. Martin Stříž, RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D., RNDr. Roman Volný, Ing. Dušan Židek, Ing. Tomáš Mičaník, Mgr. Petr Dvořák, Ph. D., PaedDr. Ivana Marková, Ph.D., Mgr. Šárka Kalousková, PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc., doc. Ing. Peter Ponický, Ph.D., doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D., Ing. Radek Fujak, Ing. David Kubáň

Odborná publikace POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY (pdf)
Odborná publikace POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY (web)

Ostrava: Nakladatelství odborné literatury ACCENDO při vědecko-výzkumném ústavu ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. , 2014. ISBN: 978-80-87955-03-1

Rukověť mladého výzkumníka

Rukověť mladého výzkumníkaBc. Andrea Hrušková (editor), Ing. David Kubáň (editor), prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc., doc. Ing. Peter Ponický, Ph.D, PaedDr. Ivana Marková, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Kaloč, CSc.

Rukověť mladého výzkumníka (pdf)
Rukověť mladého výzkumníka (web)

Ostrava: Nakladatelství odborné literatury ACCENDO při vědecko-výzkumném ústavu ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. , 2014. ISBN: 978-80-87955-03-1