PUBLIKACE

Mapy budoucnosti

MapyBudoucnostiDoc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.; Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.; RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.; PhDr. Ladislava Zapletalová; plk. Mgr. Bc. Tomáš Václavík, v.v.; kpt. Mgr. Bc. Ivan Žurovec, v.v.; Ing. Radek Fujak; Ing. Jiří Ševčík.

Publikace Mapy budoucnosti – moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality založený na analýze a predikci kriminality

Ostrava: Nakladatelství odborné literatury ACCENDO při vědecko-výzkumném ústavu
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. , 2015, ISBN 978-80-87955-06-2.

Rukověť starosty – Práva a povinnosti obcí

PravaPovinnosti_webDoc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.; Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.; Ing. David Kubáň; Mgr. Pavel Godický; Mgr. Iveta Čípková; Bc. Andrea Hrušková; Bc. Dagmar Vdolečková; Bc. Prokop Vašulín; Bc. Vojtěch Papřok a kolektiv.

Tento dokument vznikl ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR.

Publikace Rukověť starosty – Práva a povinnosti obcí

Ostrava: Nakladatelství odborné literatury ACCENDO při vědecko-výzkumném ústavu
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. , 2015. ISBN: 978-80-87955-01-7

Rukověť starosty – Typické postupy pro řešení obvyklých problémů

PostupyReseni_webDoc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.; Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.; Ing. David Kubáň; Mgr. Pavel Godický; Mgr. Iveta Čípková; Bc. Andrea Hrušková; Bc. Dagmar Vdolečková; Bc. Prokop Vašulín; Bc. Vojtěch Papřok a kolektiv.

Tento dokument vznikl ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR.

Rukověť starosty – Typické postupy pro řešení obvyklých problémů

Ostrava: Nakladatelství odborné literatury ACCENDO při vědecko-výzkumném ústavu
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. , 2015. ISBN: 978-80-87955-05-5

Rukověť starosty – Sada vzorových materiálů

VzoroveMaterialy_webDoc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.; Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.; Ing. David Kubáň; Mgr. Pavel Godický; Mgr. Iveta Čípková; Bc. Andrea Hrušková; Bc. Dagmar Vdolečková; Bc. Prokop Vašulín; Bc. Vojtěch Papřok a kolektiv.

Tento dokument vznikl ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR.

Rukověť starosty – Sada vzorových materiálů

Ostrava: Nakladatelství odborné literatury ACCENDO při vědecko-výzkumném ústavu
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. , 2015. ISBN: 978-80-87955-02-4

Odborná publikace POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY

Odborná publikace POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDYBc. Andrea Hrušková (editor), prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc., Mgr. Ondřej Kosík, Mgr. Blanka Krejčí, Ing. Pavel Lipina, Mgr.Miroslav Řepka, Ing. Martin Stříž, RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D., RNDr. Roman Volný, Ing. Dušan Židek, Ing. Tomáš Mičaník, Mgr. Petr Dvořák, Ph. D., PaedDr. Ivana Marková, Ph.D., Mgr. Šárka Kalousková, PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc., doc. Ing. Peter Ponický, Ph.D., doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D., Ing. Radek Fujak, Ing. David Kubáň

Odborná publikace POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY (pdf)
Odborná publikace POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY (web)

Ostrava: Nakladatelství odborné literatury ACCENDO při vědecko-výzkumném ústavu ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. , 2014. ISBN: 978-80-87955-03-1

Rukověť mladého výzkumníka

Rukověť mladého výzkumníkaBc. Andrea Hrušková (editor), Ing. David Kubáň (editor), prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc., doc. Ing. Peter Ponický, Ph.D, PaedDr. Ivana Marková, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Kaloč, CSc.

Rukověť mladého výzkumníka (pdf)
Rukověť mladého výzkumníka (web)

Ostrava: Nakladatelství odborné literatury ACCENDO při vědecko-výzkumném ústavu ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. , 2014. ISBN: 978-80-87955-03-1

Industrial Notes

IndustrialNotes2Ing. arch. Josef Kiszka a kol.

Industrial Notes

Ostrava: ACCENDO o.p.s., 2014. ISBN: 978-80-87955-00-0

Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje

Doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.; Mgr. Ondřej Slach; RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje

Ostrava: ACCENDO o.p.s., 2013. ISBN: 978-80-904810-7-7

Blue notes

Ing. arch. Josef Kiszka a kol.

Blue notes, Hranice / Slezské pohraničí – Granice / Śląskie pogranicze

Ostrava: ACCENDO o.p.s., 2013. ISBN: 978-80-904810-9-1

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje

AtlasMSKLubor Hruška a kol.

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje

Ostrava: ACCENDO o.p.s., 2012. ISBN: 978-80-904810-6-0