KONFERENCE A WORKSHOPY

WS1_TB

Mezinárodní odborný workshop Regionální a národní identita

V rámci projektu “Velký historický atlas českého Slezska” se 16. řína 2019 konal Interaktivní multidisciplinární odborný workshop pro přední odborníky ve středoevropském prostoru, který se věnuje vymezení nových směrů ve vývoji identity, soudržnosti obyvatel s územím a sídelní struktury ve středoevropském prostoru ve 21. století. Více info ZDE

AIR-TRITIA_RGB

AIR TRITIA: DEN ZDRAVÉHO OVZDUŠÍ, v Ostravě proběhl HEALTHY AIR INFO DAY

V úterý, 7. května 2019, proběhl DEN ZDRAVÉHO OVZDUŠÍ v budově rektorátu VŠB – Technické univerzity Ostrava v rámci projektu CE 1101 AIR TRITIA / JEDNOTNÝ PŘÍSTUP K SYSTÉMU ŘÍZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ PRO FUNKČNÍ MĚSTSKÉ OBLASTI V OBLASTI TRITIA spolufinancovaného z INTERREG CENTRAL EUROPE / CE 1101, UNIFORM APPROACH TO THE AIR POLLUTION MANAGEMENT SYSTEM FOR FUNCTIONAL URBAN AREAS IN TRITIA REGION / AIR TRITIA. Jednalo se o edukativní akci pro studenty VŠB – TUO zaměřenou na informace v oblasti zlepšování kvality ovzduší. Studenti byli u informačního stánku seznámeni s územím oblasti TRITIA, s regiony a městy, která jsou do projektu zapojena, a se způsoby, jak mohou sami přispět ke zlepšení kvality vzduchu, který dýchají. Studenti ve vědomostním kvízu ve většině případů prokázali dobrou znalost problematiky znečištění ovzduší, často však byli překvapeni, jak vysokou měrou se lokální topeniště v domácnostech podílejí na znečištění ovzduší. Další překvapující informace pro ně byla skutečnost, že je zakázáno pálit barevný papír. Mezi asi 150 účastníky akce bylo přibližně 15 zahraničních studentů, kteří úspěšně vyplnili kvíz v anglickém jazyce. Potěšující bylo, s jakým zájmem se o projekt zajímali právě zahraniční studenti. Všichni účastníci byli odměněni drobnými propagačními předměty a obdrželi informační letáky. Zajímavé bylo, že někteří oslovení studenti se odmítli akce zúčastnit kvůli svému kuřáckému nešvaru.

Se zájmem studenti také sledovali tematickou video prezentaci „Země Tritia“, kterou hodnotili jako zábavnou a šokující zároveň. Zajímali se, zda je video volně dostupné také na internetu, což jim bylo potvrzeno s odkazem na informační leták, který obdrželi. Zájem o informace týkající se projektu AIR TRITIA byl nad očekávání vysoký.

AIR-TRITIA_RGB

AIR TRITIA: Den zdravého ovzduší na VŠB-TUO 7. května 2019

V budově A rektorátu VŠB – Technické univerzity Ostrava se v rámci projektu CE 1101 AIR TRITIA / JEDNOTNÝ PŘÍSTUP K SYSTÉMU ŘÍZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ PRO FUNKČNÍ MĚSTSKÉ OBLASTI V OBLASTI TRITIA spolufinancovaného z INTERREG CENTRAL EUROPE /  CE 1101, UNIFORM APPROACH TO THE AIR POLLUTION MANAGEMENT SYSTEM FOR FUNCTIONAL URBAN AREAS IN TRITIA REGION / AIR TRITIA, uskuteční edukativní akce pro studenty VŠB – TUO zaměřená na zlepšování kvality ovzduší. Studenti budou u informačního stánku seznámeni se způsoby, jak mohou sami přispět ke zlepšení kvality vzduchu, který dýchají, ověří si, zda skutečně znají největší zdroje znečištění ovzduší a zda vědí, jak polutanty působí na jejich zdraví. Účastníci akce obdrží informační letáky o projektu, a ti, kteří se zúčastní vědomostního kvízu, budou odměněni propagačními předměty. U informačního stánku bude po celou dobu konání akce zároveň probíhat informační video prezentace.

Kdy: ÚTERÝ, 7. KVĚTNA 2019, 8:30 – 14:00

Kde: VŠB – Technická univerzita Ostrava, ul. 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba (budaova A rektorátu)

MV_MV_BARVA

Konference “Rozvoj dobrovolnictví v České republice”

20. – 21. března 2018, vždy od 8:30-16:00 hod., Kongresové centrum Vavruška (palác Charitas) v Praze 2 na Karlově náměstí č. 5 – více info ZDE.

m_bud

Mezinárodní konference – Mapy budoucnosti

10. – 11. prosince 2014, Policejní akademie České republiky v Praze
10. – 11. června 2015, Kongresové centrum Vavruška v Praze

Videozáznam z konference a další informace naleznete ZDE

PTV_logo_TB

Konference “POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY”

28. května 2015,  Clarion Congres Hotel Ostrava – více info ZDE

prevence

Workshop – Prevence sociálních a bezpečnostních rizik

13. listopadu 2013, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava - Více info. o proběhlém semináři  ZDE

soc_riz_tb2

Nová sociální rizika a jejich dopad na kriminalitu a pocit bezpečí

17. května 2011, Hotel Park Inn Ostrava - Více info. o proběhlém semináři zde

shutterstock_135652736_tb

Nová sociální rizika a jejich dopad na sociální služby

16. února 2011, Hotel Harmony Club-Ostrava – Více info. o proběhlém semináři zde
9. února 2011, Hotel Imperiál Ostrava – Více info. o proběhlém semináři zde