Odborná publikace POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY

Odborná publikace POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDYBc. Andrea Hrušková (editor), prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc., Mgr. Ondřej Kosík, Mgr. Blanka Krejčí, Ing. Pavel Lipina, Mgr.Miroslav Řepka, Ing. Martin Stříž, RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D., RNDr. Roman Volný, Ing. Dušan Židek, Ing. Tomáš Mičaník, Mgr. Petr Dvořák, Ph. D., PaedDr. Ivana Marková, Ph.D., Mgr. Šárka Kalousková, PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc., doc. Ing. Peter Ponický, Ph.D., doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D., Ing. Radek Fujak, Ing. David Kubáň

Odborná publikace POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY (pdf)
Odborná publikace POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY (web)

Ostrava: Nakladatelství odborné literatury ACCENDO při vědecko-výzkumném ústavu ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. , 2014. ISBN: 978-80-87955-03-1