TÝM

VEDENÍ ÚSTAVU

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. – ředitel vědecko-výzkumného ústavu
Ing. Ivana Foldynová, Ph.D. – zástupce ředitele
PhDr. Andrea Hrušková – manažer pro koordinaci projektů

SEKCE ENVIRONMENTÁLNÍCH VĚD

Ing. Aneta Svozilíková Krakovská, Ph.D. – expert v environmentální oblasti a v evaluacích
Ing. Petr Proske – expert v environmentální oblasti a evaluací
Ing. Igor Kyselka, CSc. – expert v oblasti tvorby krajiny; autorizace v oboru krajinářská architektura
Bc. Linda Vyvialová – junior expert v environmentální oblasti

SEKCE TECHNICKÝCH VĚD

RNDr. Jan Bitta, Ph.D. – expert v oblasti matematického modelování, analýzy dat a umělé inteligence
Doc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D. – statistika a analýza dat
Ing. arch. Miroslav Hudák expert v oblasti urbanismus a územní plánování, autorizovaný architekt registrovaný u České komory architektů podle zákona č. 360/1992 Sb.
Ing. Ivana Foldynová, Ph.D. – expert v oblasti urbanismus a územní plánování, bytová politika
Ing. David Kubáň – expert v oblasti prostorových analýz, GIS a kartografie

SEKCE SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH VĚD

PhDr. Andrea Hrušková – expert v oblasti sociologie a veřejných politik
Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. – expert v oblasti makroekonomie, sociologie a statistických analýz
RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D. – expert v oblasti demografie a geografie
Ing. Eva Poledníková, Ph.D. – expert v oblasti regionální politiky a mezinárodních vztahů
Mgr. Martina Melárová – expert v oblasti regionálního rozvoje a geografie
Mgr. Ondřej Jirásek – expert v oblasti regionálního rozvoje a geografie

NAKLADATELSTVÍ

Ing. David Kubáň – ředitel nakladatelství
Robert Návrat – grafik