TÝM

VEDENÍ ÚSTAVU

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. – ředitel vědecko-výzkumného ústavu
Ing. Ivana Foldynová, Ph.D. – zástupce ředitele
PhDr. Andrea Hrušková manažer pro koordinaci projektů

SEKCE ENVIRONMENTÁLNÍCH VĚD

Ing. Marcella Šimíčková, CSc. – expert v oblasti environmentální ekonomiky a politiky
Ing., aut. Arch. Pavel Valtr – urbanismus, architektura a ekologie, autorizace EIA / SEA
Ing. Petr Proske – expert v environmentální oblasti a evaluací
Ing. Igor Kyselka, CSc. – expert v oblasti tvorby krajiny; autorizace v oboru krajinářská architektura
Bc. Linda Vyvialová – junior expert v environmentální oblasti

SEKCE TECHNICKÝCH VĚD

Doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D. – expert v oblasti geoinformatiky a kartografie
RNDr. Jan Bitta, Ph.D. – expert v oblasti matematického modelování, analýzy dat a umělé inteligence
RNDr. Petr Bujok, Ph.D. – statistika a analýza dat
Ing. arch. Jaroslav Sedlecký – expert v oblasti urbanismus a územní plánování, autorizovaný architekt registrovaný u České komory architektů podle zákona č. 360/1992 Sb.
Ing. arch. Miroslav Hudák expert v oblasti urbanismus a územní plánování, autorizovaný architekt registrovaný u České komory architektů podle zákona č. 360/1992 Sb.
Ing. Ivana Foldynová, Ph.D. – expert v oblasti urbanismus a územní plánování, bytová politika
Ing. David Kubáň – expert v oblasti prostorových analýz, GIS a kartografie

SEKCE SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH VĚD

PhDr. Andrea Hrušková – expert v oblasti sociologie a veřejných politik
Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. – expert v oblasti makroekonomie, sociologie a statistických analýz
JUDr. David Šmíd, Ph.D. – expert v oblasti práva pro veřejnou správu
Mgr. Pavel Godický – expert v oblasti práva pro veřejnou správu
RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D. – expert v oblasti demografie a geografie
Ing. Eva Poledníková, Ph.D. – expert v oblasti regionální politiky a mezinárodních vztahů
RNDr. Jan Beneš – expert v oblasti regionálního rozvoje
Mgr. Ondřej Jirásek – expert v oblasti regionálního rozvoje a geografie
Mgr. Martina Melárová – expert v oblasti regionálního rozvoje a sociální geografie
Mgr. René Štecher – expert v oblasti sociální pedagogiky, prevence kriminality

NAKLADATELSTVÍ

Ing. David Kubáň – ředitel nakladatelství
Monika Hrušková – manažer pro obchodní činnost a distribuci
Robert Návrat – grafik