Regionální a národní identita – recenzovaný sborník

Sbornik_identita_1doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D., PhDr. Oľga Šrajerová, CSc., PaedDr. Zbyšek Ondřeka, prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D., PhDr. Andrea Hrušková, Ing. arch. Dagmar Saktorová, Mgr. Ľubomír Falťan, CSc., RNDr. Richard Nikischer, Ph.D., prof. Štefan Šutaj, DrSc., prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc., prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D., Mgr. Ing. Luděk Fráně, Ing. Daniel Kný, Mgr. Kamil Fleissner Ph.D., prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., dr hab. Andrzej Kasperek, prof. dr hab. Anna Śliz, prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański, Magdaléna Petrjánošová, PhD., Alicja Ewa Leix, PhD.

Regionální a národní identita

Recenzovaný sborník z mezinárodního odborného workshopu k regionální a národní identitě. Konaný dne 16. 10. 2019 v Českém Těšíně

Sborník příspěvků z interaktivního multidisciplinárního odborného workshopu pro přední odborníky ve středoevropském prostoru, který se věnuje vymezení nových směrů ve vývoji identity, soudržnosti obyvatel s územím a sídelní struktury ve středoevropském prostoru ve 21. století.

Ostrava: Nakladatelství odborné literatury ACCENDO při vědecko-výzkumném ústavu ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. , 2019, ISBN 978-80-87955-08-6