NAKLADATELSTVÍ

Nakladatelství má za úkol vydáváním odborné literatury naplňovat cíl vědecko-výzkumného ústavu.

Vědecko-výzkumný ústav ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. zřizuje Vědeckou radu nakladatelství ACCENDO jako poradní orgán nakladatele, aby garantovala odbornost a kvalitu vědeckých a výzkumných titulů, které vydává v rámci svých recenzovaných monografií.

Své objednávky prosím zasílejte na nakladatelstvi@accendo.cz