MANAGEMENT VĚDECKO-VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU

ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum z.ú.

Statutární zástupce – ředitel vědecko-výzkumného ústavu

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Zástupce ředitele

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.

Bezpečnostní ředitel

Ing. David Kubáň

Manažer vědecko-výzkumného ústavu

PhDr. Andrea Hrušková


Zakladatelka společnosti

PhDr. Andrea Hrušková

ORGÁNY VĚDECKO-VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU

Statutární zástupce – ředitel

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

SPRÁVNÍ RADA

Předseda správní rady

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.

Členové správní rady

PhDr. Andrea Hrušková

Ing. David Kubáň