KONTAKTY

ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.

Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Tel.: +420 596 112 649

Datová schránka: gfwyr9b

ŘEDITEL VĚDECKO-VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU
Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

+420 604 279 758
lubor.hruska@accendo.cz

ZÁSTUPCE ŘEDITELE VĚDECKO-VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU
Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.
+ 420 733 343 248
ivana.foldynova@accendo.cz

MANAŽER VĚDECKO-VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU
PhDr. Andrea Hrušková
+420 739 515 848
andrea.hruskova@accendo.cz

BEZPEČNOSTNÍ ŘEDITEL A VEDOUCÍ NAKLADATELSTVÍ
Ing. David Kubáň
+ 420 776 031 483
david.kuban@accendo.cz

Sdělení pro obchodní partnery:

ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. upozorňuje své obchodní partnery ve smyslu § 431 zákona č. 89/2012 Sb., že její jednotliví zaměstnanci jsou oprávněni jednat jen v rozsahu jim uděleného pověření a jen ve věcech obvyklých pro jejich pracovní pozici. Uzavírat smlouvy anebo činit právní jednání může za ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. vždy pouze její statutární orgán (způsobem jednání navenek zapsaným do obchodního rejstříku) nebo osoby těmito statutárními zástupci výslovně k tomu pověřené na základě speciální písemné plné moci či pověření, které budou výslovně obsahovat zmocnění k takovému úkonu. Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu.