VĚDECKÁ RADA

Nakladatelství má za úkol vydáváním odborné literatury naplňovat cíl společnosti.

Vědecko-výzkumný ústav ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. zřizuje Vědeckou radu nakladatelství ACCENDO jako poradní orgán nakladatele, aby garantovala odbornost a kvalitu vědeckých a výzkumných titulů, které vydává v rámci svých recenzovaných monografií.

Předseda vědecké rady

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.
Ředitel společnosti ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.

.

Abecední seznam členů vědecké rady

Ing. Jan Česelský, Ph.D.

VŠB-TU Ostrava, Stavební fakulta, Katedra městského inženýrství.

Doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence.

Prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra regionální a environmentální ekonomiky.
Prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
VŠB – TU Ostrava, Stavební fakulta, Katedra městského inženýrství.

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra ekonomie

Ing. Petr Tušil, Ph.D.
Český hydrometeorologický ústav

Prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.
Prorektor pro vědu a obsah výuky, Vedoucí centra excelence podnikání, Vedoucí katedry Kvality a environmentu

PhDr. Andrea Hrušková
Sociolog PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.