Koncepce rodinné politiky pro všechny generace 2020/2030

Koncepce RP JMK_plná verze_1doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D., PhDr. Andrea Hrušková, Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., Ing. David Kubáň, Mgr. Petra Koprajdová

Koncepce rodinné politiky
Koncepce rodinné politiky pro všechny generace je průřezový strategický dokument kraje týkajících se různých oblastí života rodin a seniorů (občanská vybavenost, veřejný prostor, služby pro rodiny, mezilidské vztahy, slučitelnost osobního, rodinného a pracovního života atd.). V Jihomoravském kraji je rodinná politika systematicky rozvíjena již dlouhodobě a jejím hlavním cílem je vytvářet vhodné podmínky pro rodiny, aniž by bylo zasahováno do samotného fungování rodiny a všichni její členové tak měli svobodnou volbu při naplňování svých životních strategií.

Koncepce rodinné politiky pro všechny generace 2030. Ostrava: ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú., 2020, ISBN 978-80-87955-09-3