Rukověť mladého výzkumníka

Rukověť mladého výzkumníkaBc. Andrea Hrušková (editor), Ing. David Kubáň (editor), prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc., doc. Ing. Peter Ponický, Ph.D, PaedDr. Ivana Marková, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Kaloč, CSc.

Rukověť mladého výzkumníka (pdf)
Rukověť mladého výzkumníka (web)

Ostrava: Nakladatelství odborné literatury ACCENDO při vědecko-výzkumném ústavu ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. , 2014. ISBN: 978-80-87955-03-1