Velký historický atlas českého Slezska

doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D., Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D., Mgr. Radek Lipovski, Ph.D, doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., Mgr. Lukáš Číhal, Ph.D., prof. PhDr. Lumír Dokoupil, Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D., prof. PhDr. Dan Gawrecki, CSc., Mgr. Tomáš Herman, Mgr. Jana Horáková,  PhDr Andrea Hrušková, PhDr. Radim Jež, Ph.D., prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D., Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D., Mgr. Ivana Kolářová , Ing. Igor Kyselka, CSc., doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc., PaedDr. Zbyšek Ondřeka, Mgr. Karolína Ondřeková, Mgr. Jan Pezda, PhDr. David Pindur, Ph.D., doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D., doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D., RNDr. Renata Popelková, Ph.D., Ing. arch. Dagmar Saktorová, doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D., Mgr. Marta Šopáková, PhDr. Oľga Šrajerová, CSc., prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. 

Velký historický atlas českého Slezska

Soubor komentovaných map představuje oblast českého Slezska v sedmi kapitolách zabývajících se fyzickou geografií, historickou geografií, demografií, sociálně-kulturním vývojem, ekonomickými procesy, vývojem krajiny a identitou obyvatel území. Kromě historického území českého Slezska bude pracovat i se širším územím pro pochopení širšího kontextu vymezený současnými hranicemi Moravskoslezského a Olomouckého kraje, Opolského a Slezského vojvodství.

Ostrava: Nakladatelství odborné literatury ACCENDO při vědecko-výzkumném ústavu ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. , 2021, ISBN 978-80-87955-10-9