Mapy budoucnosti

MapyBudoucnostidoc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.; Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.; RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.; PhDr. Ladislava Zapletalová; plk. Mgr. Bc. Tomáš Václavík, v.v.; kpt. Mgr. Bc. Ivan Žurovec, v.v.; Ing. Radek Fujak; Ing. Jiří Ševčík.

Publikace Mapy budoucnosti – moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality založený na analýze a predikci kriminality

Ostrava: Nakladatelství odborné literatury ACCENDO při vědecko-výzkumném ústavu
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. , 2015, ISBN 978-80-87955-06-2.