O NÁS

ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.

ACCENDO je vědecko-výzkumný ústav schválený poradním orgánem vlády – Radou pro výzkum, vývoj a inovace v ČR, za účelem podpory vědeckého výzkumu, zapsaný v seznamu výzkumných organizací (zákon č. 130/2002 Sb. §33a). Svou činností se významně podílíme na objevování a mapování procesů ve společnosti, které vedou k rozvoji území. Pracujeme na celém území ČR, rozvíjíme evropskou výzkumnou spolupráci a podílíme se na mezinárodních projektech v návaznosti na nové směry a předpisy Evropských společenství.

Svou činností vytváříme tyto pilíře: I. Vědecko-výzkumný institut, II. Vzdělávací institut, III. Nakladatelství s vědeckou radou. Prostřednictvím vědecké tvůrčí práce šíříme znalosti o člověku, kultuře, společnosti a životním prostředí. V aplikovaném výzkumu směřujeme získané znalosti k praktickému využití pro ministerstva a další organizační složky státu, územní samosprávné celky a další subjekty. Na základě našich zkušeností aplikujeme s vysokým přínosem nové odborné poznatky do praxe.

Vzdělávací institut slouží k šíření odborných informací na národní úrovni. Rozvíjíme vzájemnou spolupráci a kooperaci mezi dalšími výzkumnými organizacemi, vzdělávacími institucemi a představiteli veřejné správy státu.

Svou činností zprostředkováváme možnost pro občany i veřejnou správu řídit a regulovat klíčové procesy v území, posílit tak sociální soudržnost a zároveň tím čelit aktuálním rizikům 21. století.

Výroční zprávy ZDE

Oznámení změny právní formy ZDE