Nové přístupy v komunikaci a prezentaci

doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D., PhDr. Andrea Hrušková, RNDr. Jan Bitta, Ph.D., Ing. David Kubáň, Mgr. Nataša Diatková, Mgr. Martina Melárová

Nové přístupy v komunikaci a prezentaci

Omezené možnosti prezenčního vzdělávání a setkávaní v rámci pandemie COVID-19 vedly k rozvoji on-line platforem, které ale vyžadovaly nejen rozvoj IT kompetencí, ale i rozvoj nových komunikačních a prezentačních dovedností účastníků. Publikace shrnuje výhody on-line školení, vhodné komunikační prostředí pro realizaci on-line kurzů a minimum technických znalostí pro lektory, případně i účastníky kurzů. Vychází z vlastních školení výzkumného ústavu ACCENDO a shrnuje osvědčené přístupy během pandemie formou dobré praxe a tipů, co se osvědčilo a neosvědčilo, co by bylo velmi nápomocné k dalším školení dobrovolníků, která se v budoucnu budou opakovat, třeba jen z časových či finančních důvodů.

Ostrava: Nakladatelství odborné literatury ACCENDO při vědecko-výzkumném ústavu ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. , 2022, ISBN 978-80-87955-11-6