AIR TRITIA konference řešící znečištění ovzduší na pomezí Česka, Polska a Slovenska

(OSTRAVA, 3. října 2017) V polských Katovicích proběhne 17. října 2017 od 10:00 mezinárodní „Kick-off konference“ k zahájení projektu AIR TRITIA (č. CE1101), který se zabývá znečištěním ovzduší v Česko-Slovensko-Polské oblasti. Celý název projektu financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Intereg Central Europe je „Jednotný přístup k řízení kvality ovzduší městských oblastí regionu TRITIA“.

Konference se koná v sídle Hlavního institutu hornictví (Głovny instytut gornictwa), jednoho z 15 partnerů projektu a je určena pro zástupce veřejné správy na všech úrovních (místní, regionální, národní), instituce a organizace, které se zajímají o způsoby monitorování a regulace kvality ovzduší. Na konferenci vystoupí zástupci partnerských organizací a ministerstev jednotlivých států.

Účastníci konference se na dozvědí:

  • v čem spočívá řízení kvality ovzduší a jak jej mohou obce využít
  • jaké jsou tuzemské a zahraniční přístupy k řízení kvality ovzduší
  • jaké projekty EU řeší tuto problematiku
  • jak zdroje znečištění ovlivňují životní prostředí a jak snížit jejich negativní vliv
  • jaké problémy řeší partnerská města v oblasti znečištěného ovzduší

Program konference ke stažení zde.

Registrační formulář zde.

Přihlásit se k odběru Newsletteru s aktuálními zprávami a zajímavostmi z projektu AIR TRITIA.

Projektu se účastní 15 partnerů z Česka, Slovenska a Polska

Česká republika

Slovensko

Polsko

1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – hlavní partner projektu 1. Žilinská univerzita 1. Evropské uskupení pro územní spolupráci TRITIA
2. ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum 2. Město Žilina 2. Hlavní hornický institut
3. Statutární město Ostrava 3. Žilinský samosprávní kraj 3. Institut meteorologie a vodního hospodářství
4. Statutární město Opava 4. Město Rybnik
5. Moravskoslezský kraj 5. Město Opole
6. Opolské vojvodství
7. Slezské vojvodství
shutterstock

freepick

shutterstock

Projekt AIR TRITIA se zaměřuje na zlepšení řízení kvality ovzduší vytvořením nástrojů a strategií v 5 evropských městech. Region TRITIA zahrnuje území Opolského a Slezského vojvodství (PL), Moravskoslezského kraje (CZ) a Žilinského samosprávního kraje (SK), jehož rozloha je 34 069 km2 s počtem obyvatel zhruba 7,8 milionu. V rámci projektu vznikne 5 strategií, které budou implementovány partnerskými městy a jedna společná strategie, kterou implementují zapojené kraje. Dalšími výstupy budou systém pro řízení kvality ovzduší a předpovědní varovný systém (rovněž jako mobilní aplikace), které budou založeny na předchozích analýzách a vybudovaných prostorových databázích. Data budou analyzována pomocí superpočítačů.

Znečištění ovzduší je spojeno s přírodními zdroji, průmyslem, městskými oblastmi a dopravou a je nezávislé na národních hranicích. Řízení kvality ovzduší v oblastech, kde dochází k přeshraničnímu znečištění ovzduší, je velkým územním problémem. Ve střední Evropě existuje více regionů, které sdílejí tento environmentální problém (znečištěné oblasti mezi Českou republikou, Německem a Polskem, silně urbanizovaným regionem mezi Vídní, Bratislavou a Budapeští a průmyslovou oblastí mezi Polskem, Českou republikou a Slovenskem).

Přestože byly realizovány vzájemné projekty a jednání, problém stále přetrvává, neboť dosud nebyl stanoven žádný společný přístup. Řízení se provádí na místní úrovni bez ohledu na mezinárodní vlivy. Projekt pomůže k řešení situace v pěti pilotních městských regionech a v celém regionu TRITIA. Výstupy projektu bude možné implementovat do ostatních, nejen středoevropských regionů.

Více o projektu se dozvíte na stránkách:

Ing. David Kubáň
Komunikační manažer projektu AIR TRITIA
tel.: +420 776 031 483
e-mail: david.kuban@accendo.cz