Analýza využití metod AAK u osob s demencí a osob s PAS v zahraničí

Zahranici_PAS_Demence_ltCílem realizace veřejné zakázky je přinést informace ze zahraničí v oblasti alternativní a augmentativní komunikace u osob s demencí a osob s PAS. Byla zpracována analýza procesu tvorby
a způsobu využívání prostředků alternativní a augmentativní komunikace u osob s demencí a osob s poruchou autistického spektra. Podrobně jsou v ní  zmapovány AAK pro osoby s demencí
a osoby s PAS v níže uvedených zemích, včetně souhrnných informací o AAK v každé zemi s doporučením toho, co je vhodné implementovat do ČR.
Pro osoby s demencí: Velká Británie, Německo, Francie a Švédsko;
Pro osoby s PAS: Velká Británie, Rakousko, Španělsko a Norsko

Analýza obsahuje sumarizované informace o způsobu tvorby a využívání prostředků AAK mezi osobou se zdravotním postižením a veřejnými službami (samosprávou, veřejnou správou, zdravotnickými a sociálními službami) i v oblasti neformální komunikace mezi rodinou a přáteli ve zkoumaných zemích. Na základě zjištění byly vyhodnoceny možnosti přenositelnosti a potenciálního dopadu implementace tvorby a využívání prostředků AAK ve vybraných evropských státech do podmínek ČR z hlediska potřebnosti zkvalitnění AAK u osob s demencí a osob s PAS.

Analýza je ke stažení na stránkách projektu, případně na níže uvedeném odkazu:

Analýza využití metod AAK u osob s demencí a osob s PAS v zahraničí