Komparativní analýzy systému pojištění Pflegeversicherung v Německu

Komparativní analýzy systému pojištění Pflegeversichering v Německu (probíhající)Cílem analýzy je zmapování systému pojištění Pflegeversicherung v Německu a stav systému pojištění a financování sociálních služeb v České republice. V dokumentu je zhodnocen vývoj zavedení pojištění péče v Německu a sociálního pojištění v ČR, byla provedena komparativní analýza českého a německého systému financování zdravotně-sociálních služeb ve vztahu k sociální, politické a ekonomické realitě, komparace z hlediska podmínek nároku na příspěvek na péči a jeho výplatu a způsobu hodnocení potřeby péče. Na základě zjištěných výsledků z komparativní analýzy systému pojištění sociální péče v Německu byly zpracovány návrhy na zavedení systému financování sociálních služeb v ČR.

Více podrobností je k uvedeno v tiskové zprávě.

Kompletní analýza je k dispozici ke stažení ZDE.