Výkon sociální práce z hlediska prevence a řešení situací sociálního vyloučení v rámci veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb a ostatních organizací

TACR_Soc_praceVědecko výzkumný ústav ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. v současné době zpracovává pro Ministerstvo práce a sociálních věcí projekt s názvem: „Výkon sociální práce z hlediska prevence řešení sociálního vyloučení v rámci veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb a ostatních organizací“. Cílem tohoto projektu je shromáždění poznatků o způsobu implementace agend sociální práce do praxe pověřených úřadů obcí a úřadů obcí s rozšířenou působností po změně personálního zajištění v souvislosti s převedením agend nepojistných sociálních dávek po sociální reformě v roce 2012.

Tento projektu je zaměřen na rizika současného stavu při výkonu činnosti sociální práce ve veřejné správě a spektra činností ve výkonu agend sociální práce v oblasti koordinace poskytování sociálních služeb. V rámci tohoto projektu budou zjišťovány požadavky na profesní kompetence a kvalifikační potřeby sociálních pracovníků.

Výstupem realizovaného projektu budou doporučené metodické postupy pro výkon sociální práce ve veřejné správě a úpravy aplikace dotačního titulu k výkonu sociální práce v přenesené působnosti podle ustanovení § 102 a § 103 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách.