VĚDECKO-VÝZKUMNÝ INSTITUT

Prostřednictvím vědecké tvůrčí práce šíříme znalosti o člověku, kultuře, společnosti a životním prostředí. Pomocí základního výzkumu provádíme experimentální i teoretické práce k získání relevantních znalostí o pozorovaných jevech. V aplikovaném výzkumu směřujeme získané znalosti k praktickému využití pro ministerstva a další organizační složky státu, územní samosprávné celky a další subjekty. Na základě našich zkušeností aplikujeme s vysokým přínosem nové odborné poznatky do životní praxe.