SCIENCE & RESEARCH INSTITUTE

Za pomocą twórczej pracy naukowej rozpowszechniamy wiedzę o człowieku, kulturze, społeczeństwie oraz ochronie środowiska. Za pośrednictwem badania podstawowego przeprowadzamy czynności eksperymentalne oraz teoretyczne w celu uzyskania istotnych informacji dotyczących obserwowanych zjawisk. W ramach badań stosowanych dążymy do wykorzystania uzyskanych informacji w praktyce przez ministerstwa oraz inne organizacje państwowe, samorządy terytorialne i inne podmioty. Na podstawie naszych doświadczeń z wysoką skutecznością wdrażamy nowo pozyskane informacje specjalistyczne do codziennej praktyki.