Mapování znalostí, a potřeb v oblasti komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji

ACCENDO_znak_napis-01 OPZ

V rámci projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“ je pro pro účastníky KPSS v Olomouckém kraji připraven dotazník, jehož cílem je zmapovat základní znalosti o procesu komunitního plánování sociálních služeb a zmapovat potřeby vzdělávání v oblastech plánování sociálních služeb, které stanovil Olomoucký kraj.

Dotazník naleznete na následujícím odkazu http://kpss.accendo.cz/

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005690