Mapování znalostí, a potřeb v oblasti komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji

ACCENDO_znak_napis-01 OPZ

V rámci projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“ je pro pro účastníky KPSS v Olomouckém kraji připraven dotazník, jehož cílem je zmapovat základní znalosti o procesu komunitního plánování sociálních služeb a zmapovat potřeby vzdělávání v oblastech plánování sociálních služeb, které stanovil Olomoucký kraj.

Dotazník naleznete na následujícím odkazu http://kpss.accendo.cz/

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005690

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>