AIR TRITIA: DEN ZDRAVÉHO OVZDUŠÍ, v Ostravě proběhl HEALTHY AIR INFO DAY

AIR-TRITIA_RGB

V úterý, 7. května 2019, proběhl DEN ZDRAVÉHO OVZDUŠÍ v budově rektorátu VŠB – Technické univerzity Ostrava v rámci projektu CE 1101 AIR TRITIA / JEDNOTNÝ PŘÍSTUP K SYSTÉMU ŘÍZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ PRO FUNKČNÍ MĚSTSKÉ OBLASTI V OBLASTI TRITIA spolufinancovaného z INTERREG CENTRAL EUROPE / CE 1101, UNIFORM APPROACH TO THE AIR POLLUTION MANAGEMENT SYSTEM FOR FUNCTIONAL URBAN AREAS IN TRITIA REGION / AIR TRITIA. Jednalo se o edukativní akci pro studenty VŠB – TUO zaměřenou na informace v oblasti zlepšování kvality ovzduší. Studenti byli u informačního stánku seznámeni s územím oblasti TRITIA, s regiony a městy, která jsou do projektu zapojena, a se způsoby, jak mohou sami přispět ke zlepšení kvality vzduchu, který dýchají. Studenti ve vědomostním kvízu ve většině případů prokázali dobrou znalost problematiky znečištění ovzduší, často však byli překvapeni, jak vysokou měrou se lokální topeniště v domácnostech podílejí na znečištění ovzduší. Další překvapující informace pro ně byla skutečnost, že je zakázáno pálit barevný papír. Mezi asi 150 účastníky akce bylo přibližně 15 zahraničních studentů, kteří úspěšně vyplnili kvíz v anglickém jazyce. Potěšující bylo, s jakým zájmem se o projekt zajímali právě zahraniční studenti. Všichni účastníci byli odměněni drobnými propagačními předměty a obdrželi informační letáky. Zajímavé bylo, že někteří oslovení studenti se odmítli akce zúčastnit kvůli svému kuřáckému nešvaru.

Se zájmem studenti také sledovali tematickou video prezentaci „Země Tritia“, kterou hodnotili jako zábavnou a šokující zároveň. Zajímali se, zda je video volně dostupné také na internetu, což jim bylo potvrzeno s odkazem na informační leták, který obdrželi. Zájem o informace týkající se projektu AIR TRITIA byl nad očekávání vysoký.