AIR TRITIA: Den zdravého ovzduší na VŠB-TUO 7. května 2019

AIR-TRITIA_RGB

V budově A rektorátu VŠB – Technické univerzity Ostrava se v rámci projektu CE 1101 AIR TRITIA / JEDNOTNÝ PŘÍSTUP K SYSTÉMU ŘÍZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ PRO FUNKČNÍ MĚSTSKÉ OBLASTI V OBLASTI TRITIA spolufinancovaného z INTERREG CENTRAL EUROPE /  CE 1101, UNIFORM APPROACH TO THE AIR POLLUTION MANAGEMENT SYSTEM FOR FUNCTIONAL URBAN AREAS IN TRITIA REGION / AIR TRITIA, uskuteční edukativní akce pro studenty VŠB – TUO zaměřená na zlepšování kvality ovzduší. Studenti budou u informačního stánku seznámeni se způsoby, jak mohou sami přispět ke zlepšení kvality vzduchu, který dýchají, ověří si, zda skutečně znají největší zdroje znečištění ovzduší a zda vědí, jak polutanty působí na jejich zdraví. Účastníci akce obdrží informační letáky o projektu, a ti, kteří se zúčastní vědomostního kvízu, budou odměněni propagačními předměty. U informačního stánku bude po celou dobu konání akce zároveň probíhat informační video prezentace.

Kdy: ÚTERÝ, 7. KVĚTNA 2019, 8:30 – 14:00

Kde: VŠB – Technická univerzita Ostrava, ul. 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba (budaova A rektorátu)