Konference “Rozvoj dobrovolnictví v České republice”

Konference je výstupem systémové analýzy v ČR a zároveň i mezinárodní komparace. Závěry konference budou podkladem pro návrh Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR.

Od října 2017 realizuje Ministerstvo vnitra České republiky projekt “Zabezpečení klíčových výstupů projektu I – Rozvoj dobrovolnictví v ČR”. V České republice již za tímto účelem proběhla návštěva všech 14 krajů s dobrovolnickými organizacemi a také návštěva více než 12 organizací zaměřených na dobrovolníky ve speciálních oblastech. V rámci projektu je sledována profesionalizace služeb práce s dobrovolníky, uplatnění související platné legislativy, včetně metodiky a příkladů dobré praxe. Sledovány a srovnávány jsou také poskytované a vykonávané dobrovolnické aktivity.

Mezinárodní analýza je realizována také v 6 zemích Evropy: Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Nizozemí a Itálie. Výběr zemí byl stanoven na základě rozvoje a profesionalizace managementu dobrovolnictví v daných zemích, tak aby jejich konkrétní zkušenosti byly vhodným doplňkem a přínosem pro implementaci dobré praxe v České republice. Výsledná analýza bude obsahovat shrnující komparaci a doporučení, které budou taktéž podkladem pro návrh “Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR”.

Výsledkem této činnosti je konference s workshopem, která se uskuteční 20. a 21. března 2018 vždy od 8:30-16:00 hod. v Kongresovém centru Vavruška (palác Charitas) v Praze 2 na Karlově náměstí č. 5.

První den proběhne plenární konference, která bude věnovaná stavu dobrovolnictví v zahraničí a České republice. Následující den bude věnovaný interaktivnímu workshopu, ve kterém se účastníci zapojí do diskuze o problematice dobrovolnictví. Účastni budou mezinárodní hosté a čelní představitelé ministerstva.

Akce je bezplatná. Během konání konference bude zajištěno občerstvení.

Účast je podmíněna vyplněním a zasláním přihlášky nejpozději do 20. 2. 2018 na adresu: konference@accendo.cz. Prosím, přihlaste se, co nejdříve, protože počet účastníků je z důvodu kapacity sálu omezen.

Podrobný program a přihlášku naleznete zde.

Vaše účast může být důležitá, budeme tvořit výstupy pro návrh Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR.

Pokud máte jakékoli nejasnosti, kontaktujte paní Mgr. Andreu Hruškovou, mail: andrea.hruskova@accendo.cz.

Na Vaši účast a spolupráci se těší pracovníci Ministerstva vnitra a zástupci zpracovatele ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú, která je pověřena vypracováním výše uvedené srovnávací studie.