Komunikační strategie města Orlová do roku 2030

Komunikační strategie Orlová„Orlová, dobře komunikující město“, takto zní vize Komunikační strategie města Orlová do roku 2030, jejímž cílem je posílit pozici města Orlová jako důvěryhodné instituce, která aktivně komunikuje s veřejností.

Realizací strategie bude město rozvíjet strategický přístup ke změně vnímání Orlové jako otevřeného, vstřícného a transparentního města, jehož představitelé se starají o zájmy svých občanů a přispívají tak k všeobecnému rozvoji Orlové a zvyšování její atraktivity. Zároveň bude město podporovat zvyšování kvality komunikace s klienty úřadu.

Město bude pokračovat se zapojováním občanů a žáků místních škol do aktivit města formou participativních projektů a budovat pozitivní mediální obraz města ve spolupráci s místními spolky a organizacemi, jako jsou například dobrovolní hasiči, Sokol, domov dětí a mládeže a školy.

Důležitou hodnotou občanů Orlové je bezpečnost, ačkoliv index kriminality je srovnatelný s obdobnými městy, vnímání pocitu bezpečí je v Orlové na nízké úrovni. Město proto plánuje rozvíjet strategický přístup ke zvýšení pocitu bezpečí budováním důvěry v práci městské policie a vytvořením aktivního vztahu s veřejností v oblasti bezpečnosti.

V rámci zpracování strategie proběhla dvě dotazníková šetření, kterých se zúčastnilo celkem 976 respondentů. Jednalo se o průzkum obyvatel města a průzkum žáků orlovských škol. Výsledky dotazníkového šetření byly promítnuty do strategických opatření ke zlepšení komunikace města.

Efektivně naplňovaná komunikační strategie výrazně posílí pozitivní mediální obraz města jak ve vztahu k občanům (zvýšení územní identity obyvatel), tak i ve vztahu k ostatním aktérům v regionu.