Komparativní analýza zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Evropě

Komparativní analýza zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Evropě

Cílem „Komparativní analýzy zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Evropě“ je analýza služeb a legislativních nástrojů pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dále se analýza zaměřuje na provázanost sociálních služeb a služeb zaměstnanosti v Rakousku, Nizozemí, Švédsku a Maďarsku v komparaci s ČR.

V dokumentu jsou stručně charakterizovány modely podpory zaměstnávání lidí se zdravotním postižením v ČR a v EU, také aktuálně používané nástroje/opatření v oblasti zaměstnávání OZP.

V rámci dokumentu jsou zpracovány následující oblasti:

1/Využívané nástroje na podporu zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením

2/Veřejné výdaje na podporu zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením

3/Efektivní mechanismy (nástroje, metody, opatření) pro dlouhodobou podporu zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením

V závěru dokumnetu jsou navržena doporučení pro podporu dlouhodobé zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením v prostředí ČR – doporučení jsou rozdělena pro oblast sociálních služeb a pro oblast veřejné správy. Při zpracovávání doporučení je reflektováno hledisko přenositelnosti nástrojů a opatření. Každé doporučení je odůvodněno.

Dokment je z dispozici ke stažení ZDE.