VYBRANÉ PROJEKTY

Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Cílem Podkladové analýzy ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy, kterou ke zpracování společnosti PROCES zadala Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR, je systematizovat relevantní informace z již realizovaných výzkumů a vytvořených podkladů statutárního města Ostravy v oblasti bydlení a doplnit je o nové zdroje informací a vlastní šetření v rámci vybraných skupin obyvatel, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo již bytovou nouzí trpí.

Mezinárodní srovnávací studie v oblasti mapování kriminality

Na základě potřeby MVČR byla vytvořená mezinárodní srovnávací studii v přístupech k  mapování kriminality, jejích analýz a predikce, které lze využit pro zefektivnění výkonu veřejné správy (na úrovni státní správy i samospráv) v oblasti prevence kriminality a zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku. Krom jiného byly mapovány postupy i u FBI, Scotland Yard.

POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY

PTV150

Hlavním cílem projektu je posílit konkurenceschopnost České republiky, prostřednictvím rozvoje lidského kapitálu v oblasti výzkumu a vývoje. Klíčovými aktivitami bude realizace popularizačních aktivit v oblasti přírodních a technických věd, vzdělávání vědecko – výzkumných pracovníků v této oblasti a implementace vědy a výzkumu do výuky přírodních a technických věd. Bude vytvořena  spolupráce mezi vědecko – výzkumnými institucemi a mezinárodními  týmy vědců, pedagogů v rámci systematické práce v přípravě žáků a studentů na evropskou výzkumnou spolupráci v aplikovaném výzkumu. 

Řešení rizikových situací v oblasti ekonomických, sociálních, bezpečnostních, environmentálních rizik a nacházení nových příležitostí v kontextu udržitelného rozvoje území v transformující se společnosti

Celý projekt má za cíl posílit konkurenceschopnost Moravskoslezského kraje prostřednictvím dalšího vzdělání osob, které ovlivňuje dění v environmentální, sociální, ekonomické a politické oblasti na území Moravskoslezského kraje za účelem efektivního rozhodování a strategického plánování na úrovni veřejné správy, ekonomických subjektů a neziskových organizací.

Nová sociální rizika a komunitní plánování sociálních služeb města Blansko

Blansko_KP_2012Odborné a metodické vedení v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko s registračním číslem CZ.1.04/3.1.03/73.00036 realizovaného v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.