Řešení rizikových situací v oblasti ekonomických, sociálních, bezpečnostních, environmentálních rizik a nacházení nových příležitostí v kontextu udržitelného rozvoje území v transformující se společnosti

Celý projekt má za cíl posílit konkurenceschopnost Moravskoslezského kraje prostřednictvím dalšího vzdělání osob, které ovlivňuje dění v environmentální, sociální, ekonomické a politické oblasti na území Moravskoslezského kraje za účelem efektivního rozhodování a strategického plánování na úrovni veřejné správy, ekonomických subjektů a neziskových organizací.

Název projektu:

Řešení rizikových situací v oblasti ekonomických, sociálních, bezpečnostních, environmentálních rizik a nacházení nových příležitostí v kontextu udržitelného rozvoje území v transformující se společnosti

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.3

Název prioritní osy: Další vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.3.2

Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název výzvy: Moravskoslezský kraj – Výzva č. 4 pro GP – oblast podpory 3.2

V roce 2013 byla zahájena realizace projektu Řešení rizikových situací v oblasti ekonomických, sociálních, bezpečnostních, environmentálních rizik a nacházení nových příležitostí v kontextu udržitelného rozvoje území v transformující se společnosti (s registračním číslem CZ.1.07/3.2.07/04.0091), který byl podpořen v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost částkou 1 995 939,-Kč. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Realizátorem projektu byl vědecko-výzkumný ústav ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Projekt byl ukončen v červnu 2015 a jeho celkové trvání bylo rozvrženo na 24 měsíců.

V rámci projektu bylo vytvořeno 6 inovativních vzdělávacích kurzů určených pro cílovou skupinu, kterou tvořili pracovníci veřejné správy, podnikatelských subjektů a neziskových organizací. Účastníci získali takové dovednosti a schopnosti, jež jim pomohou včas zajistit dostatečnou prevenci a ochranu před dopady rizikových situací, případně likvidovat jejich následky. Získali schopnost efektivně pracovat s elektronickými informacemi, databázemi a využívat moderní informační technologie. Seznámili se také s riziky, zabezpečením, přenosem, ukládáním, skladováním a ochranou dat v době rozmachu informačních technologií 21. století.

Témata jednotlivých vzdělávacích programů byly následující:

  1. Udržitelný rozvoj v územním plánování
  2. Integrovaný přístup v komunitním plánování jako možnost prevence a řešení sociálních, bezpečnostních a ekonomických rizik
  3. Analytická kreativita
  4. Moderní metody při počítačovém zpracování dat – data mining
  5. Informační bezpečnost jako základ ochrany dat v 21. Století
  6. Environmentální rizika – dopady podnikatelských aktivit a transformace společnosti na ŽP

Realizace pilotáží vzdělávacích kurzů byly zahájeny v únoru 2014. O všechny nabízené kurzy byl zaznamenán velký zájem ze strany cílové skupiny. Prostřednictvím vzdělávacích programů si účastníci rozšířili znalosti ve svých oborech. Jednotlivých pilotáží vzdělávacích kurzů se zúčastnilo celkem 111 osob.

V poslední části realizace projektu proběhla evaluace výukových materiálů jednotlivých pilotáží. Na základě analýzy byly studijní (výukové) materiály evaluovány a upraveny do finální podoby. Rovněž byly ke každému výukovému materiálu vytvořeny oponentní posudky předních českých odborníků v daných oblastech.

logo_ReseniRizik_EU