SCIENTIFIC COUNCIL

Organizacja ACCENDO – Centrum Nauki i Badań, o.p.s. ustanawia Radę Naukową wydawnictwa ACCENDO jako organ doradczy wydawcy, w celu zagwarantowania fachowości oraz wysokiej jakości pozycji naukowych oraz badawczych, które wydaje w ramach swych recenzowanych publikacji naukowych.

Przewodniczący Rady Naukowej

Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Dyrektor organizacji ACCENDO – Centrum Nauki i Badań, OPP

 

Alfabetyczna lista członków Rady Naukowej

Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.

Uniwersytet Ostrawski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Katedra Geografii Społecznej oraz Rozwoju Regionalnego

Ing. Jan Česelský, Ph.D.

Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny Ostrava, Wydział Budownictwa, Katedra Inżynierii Miejskiej

Doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Uniwersytet Ostrawski, Wydział Lekarski, Katedra pielęgniarstwa i położnictwa

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

Uniwersytet Ostrawski, Wydział Nauk Społecznych

Prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.

Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny Ostrava, Wydział Budownictwa, Katedra Inżynierii Miejskiej

Doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.

Uniwersytet Ostrawski, Wydział Pedagogiki, Katedra Wychowania Muzycznego

Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Uniwersytet Śląski Opava, Wydział Handlu i Przedsiębiorczości, Katedra Ekonomii

Ing. Petr Tušil, Ph.D.

Instytut Gospodarki Wodnej T. G. Masaryka.

prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.

Prorektor ds. Nauki i Treści Nauczania, Kierownik Centrum Biznesu, Kierownik Katedry Jakości i Środowiska

PhDr. Ladislava Zapletalová

Socjolog PROCES – Centrum Rozwoju Gmin i Regionów, s.r.o.