TEAM

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D. – vedoucí vědecko-výzkumného institutu
PhDr. Andrea Hrušková manažer vědecko-výzkumného institutu

SEKCE ENVIRONMENTÁLNÍCH VĚD

Prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc. – mezinárodní expert v environmentální oblasti
Ing. Marcella Šimíčková, CSc. – expert v oblasti environmentální ekonomiky a politiky
Ing. Petr Proske – expert v environmentální oblasti a vodohospodářství
Ing. Igor Kyselka, CSc. – expert v oblasti tvorby krajiny; autorizace v oboru krajinářská architektura
Bc. Linda Vyvialová – expert environmentální oblasti

SEKCE TECHNICKÝCH VĚD

Prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. – expert v oblasti městské inženýrství a stavitelství, oblast dopravy
Doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D. – expert v oblasti geoinformatiky a kartografie
RNDr. Petr Bujok, Ph.D. – statistika a analýza dat
Ing. arch. Jaroslav Sedlecký – expert v oblasti urbanismus a územní plánování, autorizovaný architekt registrovaný u České komory architektů podle zákona č. 360/1992 Sb.
Ing. arch. Miroslav Hudák expert v oblasti urbanismus a územní plánování, autorizovaný architekt registrovaný u České komory architektů podle zákona č. 360/1992 Sb.
Ing. Ivana Foldynová, Ph.D. – expert v oblasti urbanismus a územní plánování, bytová politika
Ing. David Kubáň – expert v oblasti GIS a kartografie

SEKCE SOCIÁLNÍCH, EKONOMICKÝCH A PRAVNÍCH VĚD

PhDr. Andrea Hrušková – expert v oblasti sociologie a veřejných politik
Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. – expert v oblasti makroekonomie, sociologie a statistických analýz
JUDr. David Šmíd, Ph.D. právo pro veřejnou správu
RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D. – expert v oblasti demografie a geografie
Mgr. Pavel Godický právo pro veřejnou správu
Mgr. Alena Šarochová – expert v oblasti sociální práce
Bc. Prokop Vašulín – expert v oblasti práva a právních věd