Souhrn způsobů a nástrojů komunikace pro osoby s demencí a PAS v ČR

CR_Demence_PAS_ltCílem veřejné zakázky bylo vytvořit dva materiály. Jeden materiál shrnující způsob komunikace a nástroje a metody pro komunikaci pro osoby s demencí v ČR a druhý materiál shrnující způsob komunikace a nástroje a metody pro komunikaci pro osoby s PAS v ČR. Materiály obsahují souhrn aktuálně existujících a využívaných nástrojů a metod AAK v ČR pro tyto dané cílové skupiny a dále doporučení pro vytvoření a využití nástrojů a metod AAK pro komunikaci v praxi s těmito cílovými skupinami (tzn. popis jednotlivých nástrojů a metod AAK včetně definování situací, kdy mohou být v praxi využity).

Na základě poznatků obsažených v materiálech jsou navrženy nové nástroje a metody  AAK. Výsledky byly formou kulatých stolů konzultovány s poskytovateli sociálních služeb a následně bylo formou seminářů podporováno jejich využívání mezi poskytovateli sociálních služeb a neformálními pečovateli. Výsledky jsou zpřístupněny pomocí webových stránek projektu, jsou dostupné široké veřejnosti vč. například neformálních pečovatelů. Zveřejnění výsledků napomáhá šířit povědomí o možných nástrojích a metodách komunikace, podporuje možnosti osob se specifickým způsobem komunikace v samostatném jednání na úřadech (např. se sociálními pracovníky) i v sociálních službách.

Cílovou skupinou, pro kterou je materiál vytvořen, jsou poskytovatelé sociálních služeb, kteří pracují s osobami s demencí a poskytovatelé sociálních služeb, kteří pracují s osobami s PAS; dále pracovníci veřejné správy a neformální pečovatelé.

Materiál je ke stažení níže: