Sociodemografická studie prostorového rozložení obyvatelstva a identifikace rizikových oblastí z hlediska životního stylu obyvatel

VUV_PRAHA

Předmětem řešení této části projektu „ČISTÁ VODA – ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti“ je „Socioekonomická studie prostorového rozložení obyvatelstva a identifikace rizikových oblastí z hlediska životního stylu obyvatel“ pro hlavní město Prahu.

Na základě sociodemografických ukazatelů byly v tomto dokumentu charakterizovány části Prahy i Praha jako celek, aby dále bylo možno identifikovat rizikové oblasti z hlediska rozmístění a životního stylu obyvatel. Zjištěné charakteristiky jsou propojeny s výsledky měření koncentrace cizorodých látek v jednotlivých povodích. Kvantitativní analýza je doplněna výsledky expertních rozhovorů s terénními pracovníky (sociální pracovníci, zdravotníci, policisté, preventisté a protidrogoví koordinátoři).