Rozvoj dobrovolnictví v ČR

Dobrovolnictví v ČRV rámci realizace zakázky pro Ministerstvo vnitra došlo k vytvoření Doporučeného obsahu vzdělávání pracovníků dobrovolnických center, dobrovolnických organizací a dobrovolníků včetně realizace jejich pilotního profesního vzdělávání a školení. Konkrétně se jednalo o pět běhů sedmidenního školení pro koordinátory dobrovolníků a pět běhů třídenního školení pro dobrovolníky. Vlivem covidové pandemie se uvedená školení konala online formou, která vtiskla pilotáži kurzů zcela nový rozměr, a účastníci díky ní získali navíc zkušenosti se vzděláváním v online prostoru. Na základě těchto zkušeností byla rámci projektu vydána publikace „Nové přístupy v komunikaci a prezentaci. On-line prostředí pro rozvoj vzdělávání v dobrovolnictví – zkušenosti a praxe“.

Další částí zakázky je Evaluace pilotního ověření regionálních dobrovolnických center, včetně statisticko-sociologických šetření v oblasti dobrovolnictví a realizace 14 kulatých stolů ve všech krajích ČR s účastí aktérů v dobrovolnické oblasti, včetně zástupců veřejné správy z obcí, měst a krajů. Na kulatých stolech byly diskutovány přístupy k dobrovolnictví v jednotlivých krajích a sdíleny cenné zkušenosti všech účastníků. Mezi účastníky kulatých stolů rovněž proběhlo oborové šetření formou dotazníkového průzkumu.

Výstupy z projektu a další dokumenty k tématu dobrovolnictví naleznete na stránkách:

https://www.dobrovolnictvi.net/ke-stazeni