Podpora plánování sociálních služeb na krajské a místní úrovni v Olomouckém kraji

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém krajiPředmětem zakázky je podpora rozvoje procesu plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji, zajištění kontinuity procesu, prohlubování a posilování spolupráce kraje s obcemi a zajištění aktivit nezbytných pro rozvoj a kvalitu sociálních služeb poskytovaných na území kraje v návaznosti na modelaci sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji, tak aby síť sociálních služeb saturovala zjištěné potřeby osob, byla udržitelná, funkční, efektivní, časově a místně dostupná, splňovala kritéria hospodárnosti a byla finančně udržitelná.