Nastavení systému a procesů spolupráce v rámci střednědobého plánování sociálních služeb v Kraji Vysočina

Předmětem zakázky je podpora rozvoje procesu plánování sociálních služeb v Kraji Vysočina, zajištění kontinuity procesu, prohlubování a posilování spolupráce kraje s obcemi a zajištění aktivit nezbytných pro rozvoj a kvalitu sociálních služeb poskytovaných na území kraje. V rámci zakázky byl nastaven proces a systém spolupráce včetně Metodiky střednědobého plánování sociálních služeb v Kraji Vysočina. 13xORP bylo poskytovány individuální konzultace k procesu  střednědobého plánování sociálních služeb. Rovněž bylo uspořádáno 44 kulatých stolů pro podporu sociálních plánování na regionální i celokrajské úrovni.