PUBLISHING

Zadaniem wydawnictwa jest wydawanie literatury specjalistycznej, a tym samym realizację celu organizacji.

Organizacja ACCENDO – Centrum Nauki i Badań, o.p.s ustanawia Radę Naukową wydawnictwa ACCENDO jako organ doradczy wydawcy, w celu zagwarantowania fachowości oraz wysokiej jakości pozycji naukowych oraz badawczych, które wydaje w ramach swych recenzowanych publikacji naukowych.