Komparativní studie situace ve dvou oblastech poskytovaných sociálních služeb ve vybraných evropských zemích

MPSV_komparace

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen ,,MPSV” ) se v rámci individuálního projektu s názvem „Rozvoj systému sociálních služeb, reg. č.:CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003739“, zabývá analýzou stávajícího systému poskytování sociálních služeb. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vypracování mezinárodních srovnávacích studií, jejihž cílem je analyzovat stávající stav ve dvou oblastech sociálních služeb, a to v šesti evropských zemích za každou sledovanou oblast.

Analyzované oblsti soucálních služeb:

  1. Proces vstupu uživatelů do sociálních služeb a zhodnocení/přiznání nároku na jejich poskytování
  2. Registrace a nelegálně poskytované sociální služby

Kompletní studie je k dispozici ZDE.