Komparativní studie poskytovaní sociálních služeb

MPSV_komparace

Ministerstvo práce a sociálních věcí se v rámci individuálního projektu „Rozvoj systému sociálních služeb” (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003739) zabývá analýzou stávajícího systému poskytování sociálních služeb. Předmětem bylo vypracování mezinárodních srovnávacích studií v šesti evropských zemích v oblasti:

  1. Proces vstupu uživatelů do sociálních služeb a zhodnocení/přiznání nároku na jejich poskytování
  2. Registrace a nelegálně poskytované sociální služby

Kompletní studie je k dispozici ZDE.