Integrovaný přístup v komunitním plánování

Katalog_kurzu_PAAC14Cílem vzdělávacího kurzu je zvýšení kompetencí sociálních pracovníků v rámci zjišťování potřeb občanů a cílových skupin sociálních služeb v oblasti integrovaného přístupu komunitního plánování. Během kurzu budou probrány základní principy, postupy a legislativní vymezení komunitního plánování. Dále kurz seznámí účastníky s procesem zjišťování potřeb občanů, cílových skupin, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb, se způsoby sběru dat a analýzou výstupů. Pozornost bude věnována aktérům v organizační struktuře integrovaného plánu. Budou představeny příklady dobré praxe přípravy, tvorby a realizace komunitních plánů jako prostředek k integraci daného území.

Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí:

2016/0149-SP/VP

Dílčím cílem kurzu je práce s informačními zdroji, pro analýzu stanovení klíčových priorit dle zjištěných potřeb. Účastníci kurzu si sestaví scénář Focus Groups, strukturu dotazníku a dalších metod pro zjišťování potřeb občanů a cílových skupin pro integrovaný přístup v komunitním plánování. Budou seznámeni s možnostmi implementace vytvořeného komunitního plánu do daného území a vyzkouší si zhodnotit evaluaci komunitního plánu a zjistit tak jeho efektivitu v praxi. Závěrem proběhne diskuze o budoucích trendech, možnostech a příp. problémech integrovaného komunitního plánování.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Délka: 16 vyučovacích hodin (jedná se o dvoudenní kurz)

Pokud máte další dotazy, kontaktujte nás prosím na email monika.hruskova@accendo.cz