Analytická kreativita pro sociální pracovníky

Katalog_kurzu_PAAC20Kurz je zaměřen na rozvoj kreativního analytického přístupu při výkonu správních činností, řešení problémů, tvorbě strategií, vyhodnocování situací v transformující se společnosti, zaměřené na včasné identifikování rizik, potenciálních ohrožení a jejich řešení (často i nestandardních), a to jak v organizacích, tak i v širším území. Cílem kurzu je předat účastníkům zmíněné dovednosti na základě praktických cvičení vyhodnocování situací (případové studie) tak, aby byly použitelné v jejich každodenní praxi. Mezi další cíle programu patří seznámit účastníky s procesy jak správně stanovit výzkumně-analytický problém a určit způsob řešení s použitím dostupných zdrojů a využitím nových řešení v krizových situacích.

Akreditace: Ministerstvo práce a sociálních věcí:

2016/0281-SP/VP

.ZÁKLADNÍ INFORMACE

Délka: 16 vyučovacích hodin

Pokud máte další dotazy, kontaktujte nás prosím na email vzdelavani@accendo.cz