2. WORKSHOP – MAPY BUDOUCNOSTI

Video z odborného workshopu je rozděleno na několik částí jdoucí pod sebou.

1.

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph. D, ředitel společnosti ACCENDO

2.

plk. Doc. Ing. Martin Hrinko, Ph. D., MBA, ředitel služby pořádkové policie, P ČR

3.

JUDr. MIchal Barbořík, Odborný garant projektu, vedoucí oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv odboru bezpečností politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra

4.

Ing. Radek Fujak, bezpečnostní ředitel vědecko-výzkumné agentury

Ing. Jiří Ševčík, Expert v oblasti GIS, prostorových analýz ACCENDO

5.

Friedrich Steiner, Head of Crime Analysis Unit Styria

Philip Gasner, specialissta GIS, The university of Salzburg

6.

Spencer Chainey, Director of Geographical Information Science

7.

Spencer Chainey, Director of Geographical Information Science

8.

Doc. Dr. Ing. Jiří Horák, vysokoškolský pedagok VŠB – TU Ostrava, Institut Geoinformatiky

9.

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph. D, ředitel společnosti ACCENDO

Mgr. Jana Menšíková, vedoucí samostatného oddělení strategií a koncepcí MV ČR

10.

pplk. Ing. Vojtěch Bravenec, atnéh GIS specialista POlicejního prezidia ČR

11.

plk. Mgr. Jiří Fejfar, vedoucí územního odboru Kolín, KŘ P středočeského kraje