PROJECTS

(Čeština) Nastavení systému a procesů spolupráce v rámci střednědobého plánování sociálních služeb v Kraji Vysočina

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Dobrovolnictví ve zdravotnictví

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Podpora plánování sociálních služeb na krajské a místní úrovni v Olomouckém kraji

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Analýza využití metod AAK u osob s demencí a osob s PAS v zahraničí

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Souhrn způsobů a nástrojů komunikace pro osoby s demencí a PAS v ČR

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Informační kampaň plánu udržitelné městské mobility města Hranic

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Vzdělávací programy pro asistenty prevence kriminality v Orlové

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Analýza násilného jednání na osobách se zdravotním postižením v rámci pobytových sociálních služeb

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Příklady dobré praxe a existující metodiky v zahraničí pro oblast „dobrovolnictví v prevenci recidivy kriminality a v postpenitenciární péči“

Sorry, this entry is only available in Čeština.

MPSV_komparace

(Čeština) Komparativní studie poskytovaní sociálních služeb

Sorry, this entry is only available in Čeština.