PROJECTS

(Čeština) Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova (SUMP)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Plán udržitelné mobility pro město Přerov (SUMP)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Výkon sociální práce z hlediska prevence a řešení situací sociálního vyloučení v rámci veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb a ostatních organizací

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Výzkum regionů postižených snížením životní úrovně

Aplikovaný výzkum financovaný Technologickou agenturou České republiky; program BETA; Výzkumná potřeba Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Číslo projektu: TB020MMR022. Doba řešení 2014-2015.

Výzkum nových forem lichvy a zadlužení

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy (2016 – 2025)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Dragon 2 od měření k řešení

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Mezinárodní srovnávací studie v oblasti mapování kriminality

Zpracovávaná studie vytvoří mezinárodní srovnávací studii týkající se mapování kriminality, jejích analýz a predikce a využití těchto přístupů pro zefektivnění výkonu veřejné správy (na úrovni státní správy i samospráv) v oblasti prevence kriminality a zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku. Zvláštní důraz bude kladen na oblast predikce kriminality.

Míra potřeby zdravotně sociálních služeb pro zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti u osob starších 50 let a její časová a finanční náročnost

Aplikovaný výzkum financovaný Technologickou agenturou České republiky; program BETA; Výzkumná potřeba Ministerstva práce a sociálních věcí. Číslo projektu: TB02MPSV015. Termín realizace: 2014-2015.