PROJECTS

(Čeština) Analýza využití metod AAK u osob s demencí a osob s PAS v zahraničí

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Souhrn způsobů a nástrojů komunikace pro osoby s demencí a PAS v ČR

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Informační kampaň plánu udržitelné městské mobility města Hranic

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Vzdělávací programy pro asistenty prevence kriminality v Orlové

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Příklady dobré praxe a existující metodiky v zahraničí pro oblast „dobrovolnictví v prevenci recidivy kriminality a v postpenitenciární péči“

Sorry, this entry is only available in Čeština.

MPSV_komparace

(Čeština) Komparativní studie situace ve dvou oblastech poskytovaných sociálních služeb ve vybraných evropských zemích

Sorry, this entry is only available in Čeština.

VUV_PRAHA

(Čeština) Sociodemografická studie prostorového rozložení obyvatelstva a identifikace rizikových oblastí z hlediska životního stylu obyvatel

Sorry, this entry is only available in Čeština.

logo-olomouckeho-kraje

(Čeština) Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

Sorry, this entry is only available in Čeština.

images

(Čeština) VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu.

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady)

Sorry, this entry is only available in Čeština.