PROJECTS

(Čeština) Příklady dobré praxe a existující metodiky v zahraničí pro oblast „dobrovolnictví v prevenci recidivy kriminality a v postpenitenciární péči“

MPSV_komparace

(Čeština) Komparativní studie situace ve dvou oblastech poskytovaných sociálních služeb ve vybraných evropských zemích

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

VUV_PRAHA

(Čeština) Sociodemografická studie prostorového rozložení obyvatelstva a identifikace rizikových oblastí z hlediska životního stylu obyvatel

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

logo-olomouckeho-kraje

(Čeština) Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

images

(Čeština) VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu.

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady)

MV_MV_BARVA

(Čeština) Zpracování analýzy vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

logo_mesto_orlova

(Čeština) Integrovaná strategie bezpečnosti města Orlová na období 2018 – 2030

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Hruskova_Andrea

(Čeština) Zabezpečení klíčových výstupů projektu I – Rozvoj dobrovolnictví v ČR

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) AIR TRITIA

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.