PROJECTS

(Čeština) Analýza využití metod AAK u osob s demencí a osob s PAS v zahraničí

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Souhrn způsobů a nástrojů komunikace pro osoby s demencí a PAS v ČR

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Informační kampaň plánu udržitelné městské mobility města Hranic

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Vzdělávací programy pro asistenty prevence kriminality v Orlové

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Příklady dobré praxe a existující metodiky v zahraničí pro oblast „dobrovolnictví v prevenci recidivy kriminality a v postpenitenciární péči“

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

MPSV_komparace

(Čeština) Komparativní studie situace ve dvou oblastech poskytovaných sociálních služeb ve vybraných evropských zemích

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

VUV_PRAHA

(Čeština) Sociodemografická studie prostorového rozložení obyvatelstva a identifikace rizikových oblastí z hlediska životního stylu obyvatel

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

logo-olomouckeho-kraje

(Čeština) Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

images

(Čeština) VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu.

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.