WORKSHOP

PREVENCE SOCIÁLNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK

Vědecko-výzkumná organizace ACCENDO-Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na workshop, jehož cílem je představit nejnovější závěry a trendy a vyvolat aktuální diskuzi nad tímto tématem. Zváni jsou preventisté na obcích s rozšířenou působností, krajští ředitelé PČR, městských policií, sociálních služeb a další odborníci zabývající se prevencí kriminality, sociálními a bezpečnostními riziky a drogovou problematikou.

Účast na workshopu je bezplatná.
TERMÍN: 13. listopadu 2013 v 9:00 hodin.
MÍSTO: Ostrava – Krajský úřad Moravskoslezského kraje, místnost F502

KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Vlastimil Starý, idv@accendo.cz

Přihláška (všechny položky jsou povinné):

[contact-form-7 id="172" title="WORKSHOP"]
Přihlásit se je možné do 21. 10. 2013. Po uzávěrce registrace, budou přihlášeným uchazečům rozeslány podrobné informace k pořádanému workshopu.

OBSAH WORKSHOPU:

I. BLOK – RIZIKA A PREVENCE KRIMINALITY (9:00 – 10:15) 

Blok se věnuje novodobému tématu výskytu a prevence sociálních a bezpečnostních rizik, jejich dopadu na kriminalitu a nástrojům řešení bezpečnostních rizik. Bude charakterizována situace v České republice a v Moravskoslezském kraji. V rámci této části bude představen také projekt “Bezpečný Frýdek-Místek”.

II. BLOK – VÝSLEDKY PROJEKTU DRAGON (10:30 – 12:15) 

Jedná se o projekt, který zpracovává Výzkumný ústav vodohospodářský, T.G.M., v.v.i. se společností ACCENDO-Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. v rámci bezpečnostního výzkumu pro Ministerstvo vnitra ČR. Jedná se o měření výskytu drog ve vodním prostředí (kanalizační síti) celkem deseti měst v ČR. V Moravskoslezském kraji se jedná o města Ostrava, Frýdek-Místek, Orlová, Karviná, Český Těšín. Projekt prostřednictvím zcela unikátní metody měření výskytu návykových látek v kanalizačních sítích ve spojení se sociodemografickou analýzou poskytne obraz o koncentraci užívání návykových látek v těchto městech, včetně rizikových skupin uživatelů. Workshop má vyvolat diskuzi na toto téma a zároveň verifikovat výsledky provedené analýzy a výzkumů.

III. BLOK – PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE PŘI ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK (13:30 – 15:00) 

V rámci tohoto bloku bude řešena problematika přeshraniční spolupráce při řešení bezpečnostních rizik. Na workshopu budou představeny problémy spolupráce integrovaných záchranných systémů, problémy při nastavení prevence rizik spojených s kriminalitou cizinců. S otevřením hranic vstupem do Schengenského prostoru je aktuální také problematika zaměstnávání cizinců. Z odborné diskuze na workshopu vzejdou také návrhy na řešení identifikovaných systémových problémů přeshraniční spolupráce při řešení bezpečnostních rizik.