EDUCATION INSTITUTE

Instytut Edukacyjny służy do rozpowszechniania informacji specjalistycznych w kraju. Rozwijamy wzajemną współpracę oraz kooperację z innymi organizacjami badawczymi, instytutami edukacyjnymi oraz przedstawicielami administracji państwowej.