Výzkum regionů postižených snížením životní úrovně

CHUDOBAHlavním cílem projektu je tvorba analytické informace a návrh metod a nástrojů využitelných na ústřední a územní úrovni k posuzování a zmírňování chudoby vznikající v důsledku regionálních disparit. V působnosti ústředních správních úřadů i regionálních aktérů (jimiž jsou zejména územní správní úřady, ale také např. nestátní neziskové organizace, podnikatelské i jiné subjekty) vytvořit podmínky k posuzování výskytu a příčin chudoby a ke zmírňování jejich následků.

Hlavním výstupem je certifikovaná metodika k posuzováni územního výskytu a příčin chudoby a možnosti zmirňováni jejich následků včetně scénářů rozvoje a příkladů dobré praxe.

Aplikovaný výzkum financovaný Technologickou agenturou České republiky; program BETA; Výzkumná potřeba Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Číslo projektu: TB020MMR022. Doba řešení 2014-2015.

chudoba