Popularizační workshop: Les a lesní hospodářství

Workshop_pozvankaWorkshop je tématicky zaměřený na moderní trendy udržitelného hospodaření v lese a ekonomiku lesa (bližší informace v pozvánce). Setkání je určeno všem výzkumníkům, kteří se zabývají touto problematikou. Přednášet Vám budou přední čeští a zahraniční experti z dané oblasti.

TERMÍN: 23. 9. 2014

MÍSTO: ACCENDO-Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s., 

Švabinského 1749/19, 702 00, Ostrava

Zájemce prosím o vyplnění přihlášky (ke stažení ZDE) a zaslání na miroslava.hruskova@accendo.cz

Vámi vyplněnou přihlášku podepíšete při podpisu prezenční listiny v den konání workshopu, aby originál byl založen do projektové dokumentace.

.

Připravovaný workshop je součástí zajímavém projektu Poznej tajemství vědy http://tajemstvi-vedy.cz, který se zabývá popularizací aplikovaného výzkumu v ČR. Tento projekt je druhým největším projektem v ČR v roce 2014 v oblasti realizace popularizačních aktivit v oblasti přírodních a technických věd. Na základě projektu je vytvořeno Centrum regionálních věd a technologií (CRVT), které vytvoří síť spolupracujících vědecko-výzkumných institucí (budoucí klastr se zaměřením na aplikovaný výzkum) a připraví tak základ pro úspěšné čerpaní finančních prostředků na výzkumné projekty evropské úrovně (HORIZONT 2020), dále bude rozvinutá komunikační platforma mezi vědecko-výzkumnými institucemi v Moravskoslezském kraji a zahraničními experty.

Klíčovými aktivitami projektu je vzdělávání vědecko-výzkumných pracovníků, implementace vědy a výzkumu do výuky přírodních a technických věd na středních i základních školách v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu bude rozvíjená spolupráce mezi předními vědecko-výzkumnými institucemi a mezinárodními týmy vědců, pedagogů v rámci systematické práce v přípravě žáků a studentů na evropskou výzkumnou spolupráci v aplikovaném výzkumu.

Cílem projektu je vytvoření spolupráce tří generací vědců: senior expertů (zkušení odborní pracovníci), junior expertů (mladí odborní pracovníci, včetně doktorandů) a zájemců o vědu a výzkum (žáci ZŠ a studenti SŠ jako generace vědců budoucích), mezi kterými budou předávány vzájemné zkušenosti.

Aktivity projektu vytvoří evropský rozměr spolupráce všech subjektů zapojených v projektu a připraví půdu pro realizaci dalších výzkumných projektů v programu HORIZONT 2020. Budou realizovány stáže u zahraničních vědecko-výzkumných institucí. Pro zájemce o vědecko-výzkumnou práci bude vytvořeno 30 výukových modulů založených na badatelsky orientované výuce. Ústředním tématem výukových modulů je udržitelné hospodaření se složkami krajiny vedoucí ke snižování zranitelnosti území a optimálnímu využití jeho potenciálu, čehož lze ve 21. století dosáhnout především vývojem a aplikací nových technologií.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

  • Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje, popularizace a komunikace, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe.
  • Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost.
  • Podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s vědou a výzkumem.

KOMU JE PROJEKT URČEN?

  • odborným pracovníkům výzkumných a vývojových institucí,
  • akademickým a ostatním odborným pracovníkům vysokých škol,
  • studentům vysokých škol,
  • zájemcům o vědecko-výzkumnou práci,
  • pedagogickým pracovníkům základních a středních škol.