Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova (SUMP)

PUMM_Most_Litvinov_TS_TBVytvořením Plánu udržitelné městské mobility pro města Most a Litvínov se předpokládá, že tento dokument bude komplexně řešit dopravní dostupnost, která bude k dispozici všem, zlepší účinnost a hospodárnost systému, zvýší bezpečnost v dopravě a sníží negativní dopady dopravy na životní prostředí a zároveň přispěje k vyšší životní úrovni obyvatel města.

http://mobilita-most-litvinov.cz/

Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování.

Hlavním cílem pořizované dokumentace je vytvářet podmínky pro udržení vysokého podílu MHD v dělbě přepravní práce. Proto bude přednostně řešeno zvýšení její kvality, zejména nabídky, spolehlivosti, pohodlí, bezpečnosti a cestovní rychlosti. Různými nástroji bude zajišťován plynulý a bezpečný pohyb vozidel s preferencí MHD.

Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova bude členěn do následujících částí:

  • Analytická část,
  • Návrhová část,
  • Komunikační strategie.